Gjeld som spiser opp pengene dine

Hvorfor låner du penger? Vanligvis låner du penger fordi du ikke har nok penger til å kjøpe noe du vil ha eller trenger - for eksempel bolig. Hvis du vil kjøpe en bolig, så vil…

Rentes rente-effektens enorme påvirkning

I store deler av økonomien er renter et sentralt begrep som brukes i mange ulike sammenhenger. Rentes rente-effekten er en velkjent effekt i privatøkonomiske og finansielle diskusjoner. Riktig bruk av denne effekten kan ha en…