Aksjer for folk flest – DEL 2: Inn på aksjemarkedet

Før vi tar for oss ulike strategier og teknikker for å velge gunstige aksjer for din eventuelle portefølje, skal vi ta for oss hvordan man kommer seg inn på aksjemarkedet. Før man tar steget inn på markedet og handler er det visse faktorer man bør vurdere, blant annet hvor mye man ser for seg å investere og hvor hyppig man ønsker å handle.

Valg av megler

Det finnes mange ulike aktører som tilbyr plattformer for kjøp og salg av akjser. Det som skiller plattformene fra hverandre er informasjonene de tilbyr, hvilke markeder du får tilgang til, og kurtasjen du må betale for å handle aksjer. Populære aktører i Norge er Nordnet Webtrader, DNB Markets Aksjehandel og Netfonds. Her er det viktig å sette seg godt inn i den aktuelle aktørens muligheter og priser. Om det koster noe å være kunde, kurtasjeregler og priser for eventuelle aksjerelaterte nyheter. Kurtasje er en avgift du må betale hver gang du kjøper eller selger aksjer. Nettmeglere opererer typisk med en minstekurtasje og en prosentvis kurtasje av kjøpesummen. Her er det ofte store forskjeller mellom aktørene.

Størrelse av investering

Når du har valgt megler og hvilke markeder du vil begi deg ut på, venter ditt første kjøp av aksjer. Hvor mye penger du velger å investere er avhengig av din økonomi. Det anbefales uansett fra eksperter at man begynner i det små og kun bruker så mye man har råd til å tape. Verken forbrukslån eller kredittkort anbefales som giring, da dette medfører enorm risiko. Det er viktig å ta steget inn på markedet for å få en bedre forståelse av hvordan markedet fungerer, dette skaper erfaring for videre handel.

Veien videre

Det å velge hvilke akjser man ønsker å investere er lettere sagt enn gjort. For at valget ikke skal være basert på ren gjetning må man benytte seg av ulike strategier. Dette gjøres i hovedsak ved tekniske og fundamentale analyser. Kort forklart så innebærer en teknisk analyse at man ser på ulike indikatorer som baserer seg på aksjekursen og volumet av kjøp/salg, for så å trekke en konklusjon om aksjen er overpriset eller underpriset. Tekniske analyser brukes ofte for å «time» riktig tidspunkt å kjøpe/selge med kortsiktig vinning som hensikt.

Fundamental analyse derimot går i dybden av selskapet. Dette innebærer å studere selskapets årsrapport, struktur og fremtidige utsikter. Analysen er med andre ord ikke spesielt egnet for kortsikte spekulasjoner. Senere i denne serien vil vi ta for oss ulike strategier for teknisk og fundamentale analyser for å bedre vurdere potensielle investeringer.
Blogglistenhits