Aksjer for folk flest – DEL 1: Hva er aksjer?

Aksjer, obligasjoner og fond er hete emner når man snakker om sparing og investering. I denne artikkelen vil vi ta for oss temaet aksjer, hva og hvordan aksjekursene påvirkes i markedet.

Før man handler aksjer og investerer på denne arenaen er det fornuftig å få et bilde på hva aksjer faktisk er. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap og gir rett til andel av overskuddet i selskapet. De fleste aksjer gir også rettigheter innad i selskapet, for eksempel stemmerett på selskapets generalforsamling. Et selskap av denne typen er kort sagt et selskap der kapitalen er fordelt på flere. Ifølge Store Norske Leksikon ble de første aksjeselskapene stiftet på 1600-tallet. Bakgrunnen var at handelskompaniene som drev med skipsfart mot koloniene trengte mye kapital. Utfordringen her var at eierne kunne miste hele sin formue hvis skipet forsvant. Gjennom et aksjeselskap kunne eierskapet deles på flere eiere, også eiere som gikk inn med mindre andeler av kapitalen. Hvert år startes det mellom 20.000 og 25.000 nye AS her i landet. Til tross for at man i prinsippet kan investere i «alle» aksjeselskap, så er det vanlig å investere i børsnoterte aksjeselskap. Her finnes det mange ulike markeder selskaper kan være noterte på, dette vil bli diskutert senere i serien.

Aksjekursen

Enten man har sett aksjer fra et fjernt ståsted eller ved første introduksjon, så har man sannsynlig sett tilsynelatende voldsomme kurver og grafer. Disse kurvene bestemmes av den beryktede aksjekursen, nærmere bestemt verdien til aksjen. Verdien til en aksje i løpet av en handelsdag på børsen bestemmes til enhver tid ut i fra den prisen markedet er villig til å kjøpe eller selge aksjen for. Denne faktoren er naturlig nok tett knyttet til forventningene til fremtidig inntjening, som rett og slett er det avgjørende for aksjekursen. Hva aksjen faktisk er verdt kan det være utallige meninger om. Aksjeanalytikere kan ha svært ulike meninger knyttet til verdsetting av aksjer. Det essensielle her å ta med seg er viktigheten av forventningene til fremtidig inntjening.

Hva som påvirker aksjekursen kan være mangt. Endringer selskapet gjør som påvirker selskapet inntjeningsevne, gjenspeiles raskt i aksjekursen og kan føre til kraftige hopp eller fall. Spesielt selskapers kvartalsrapportering og informasjon som kommer fra disse er avgjørende i denne sammenhengen. På Oslo Børs’ nettsider finnes en finanskalender hvor alle børsnoterte selskaper legger inn planlagte rapporteringsdatoer. I tillegg til dette kan plutselig nyheter knyttet til selskapet, bransjen eller øvrig politikk påvirke kursen til aksjen enten positivt eller negativt. Her er det store forskjeller fra bransje til bransje, med tanke på graden av påvirkning.

Blogglistenhits