#1 Veien til å bli Økonomisk Smart: Er…

Er du økonomisk smart? Har du vekst i din økonomiske situasjon eller går du i underskudd ved enden av måneden? Hvordan skal man snu skuta dersom du er på vei under? I denne artikkelserien vil…

Banksystemet forklart – Finansiering og forvaltning

Bankene kan med første øyekast virke vanskelig å forstå. Vi vet alle at de håndterer penger og kapital, men ved finanskriser blir bankene ofte syndebukk. Vi skal prøve her å kaste lys på banksystemet. Hvorfor…

Faktorfond – Fremtidens forvalter

I løpet av det siste tiåret har fond kommet mer og mer i vinden. Sammen med denne trenden er det naturlig at forskjellige typer oppstår for å tilpasse hvert enkelt behov. De siste årene har…